Info Press agencija bavi se marketingom od 2002.godine.Naša osnovna karakteristika je da nudimo klijentima lokalno oglašavanje što im omogućava da svoj marketing vrlo precizno i direktno usmere na željenu ciljnu grupu.To predstavlja najkorisniji vid reklamiranja od koga klijenti očekuju i dobijaju najviše rezultata.

Dugogodišnja uspešna i kontinuirana saradnja sa mnogim komintentima je naša najbolja preporuka.

 Osnovna delatnost agencije je InfoLokal oglasnik,u štampanom i internet izdanju. Svakog meseca štampamo i distribuiramo po 100 000 primeraka,pokrivamo 5 gradskih teritorija,što nas čini najvećim oglasnikom te vrste u Beogradu.Direktnom distribucijom oglasnika u poštanske sandučiće stižemo do velikog broja sugrađana(potrošača).

Ostale usluge koje pružamo komintentima su:

Izrada idejnog rešenja

Štampa reklamnog materijala

-flajeri

-vizit karte

-katalozi

-memorandumi…

Štampanje i postavljanje reklamnih folija i reklama na lokale

Štampanje i lepljenje reklamnih folija na vozila.

Naš  tim uspešno realizuje svaku Vašu ideju i želju ,saradnja sa nama će Vam se sigurno isplatiti.